• Taiwanit

מה קורה כשאוכל ישראלי וכדור צמר נפגשים בטייוואן?

ב-28 באוגוסט 2022 זכינו להפיק אירוע ראשון מסוגו עבור קהילת בוגרי הטכניון בטייוואן. מעל 30 בוגרי הטכניון ומשפחותיהם מישראל ומטייוואן נפגשו במרכז TXI בטייפה לארוחת ערב, יין ישראלי משובח, ופעילויות היכרות שונות, במטרה לחזק את המפגש הבין תרבותי הישראלי-טייוואני, וכן את הקשרים של הטכניון עם בוגריו מטייוואן.


קבוצת בוגרי הטכניון בטייוואן הוקמה ע״י Taiwanit בפברואר 2022 וזה היה האירוע הראשון שלה. זוהי גם פתיחתה של מסורת חדשה של ביסוס קשרים ושיתופי פעולה, ופיתוח מנהיגות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחינוך. לקראת חגיגות המאה של הטכניון אנחנו מקווים לראות את הקבוצה הזו צומחת וגדלה, בונה קשרים משמעותיים ומשחקת תפקיד חשוב בפעילות הבינלאומית של הטכניון בטייוואן.